PFS Pump & Tone Base®

Opis szkolenia

Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzyma indywidualne wskazówki oraz konstruktywną ocenę, jako niezbędny aspekt dla instruktorskiego rozwoju. Po kursie uczestnik jest kompletnie przygotowany do prowadzenia zajęć Pump&Tone według wyuczonej choreografii. Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe oraz autorską płytę PFS PUMP&TONE wraz z rozpisaną choreografią.

 

Warunki szkolenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu PFS PUMP & TONE BASE jest ukończenie szkolenia PFS AEROBICS&STEP INSTRUCTOR®, doświadczenie w pracy instruktora fitness lub ukończenie szkolenia podstawowego w innej placówce szkoleniowej. Udział w szkoleniu mogą wziąć również trenerzy personalni, posiadający szkolenie z zakresu pracy z muzyką fitness (np. PFS FITNESS MUSIC®.)

 

Czas trwania szkolenia

2 dni. Zjazd w systemie weekendowym.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest poprowadzenie w całości choreografii omawianej podczas szkolenia. 

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia PFS Pump & Tone Base® oraz tytuł Professional Fitness Pump & Tone Basic Instructor. 

 

 

Cena szkolenia

440 PLN

Prowadzący szkolenie

Adam Ptak
Adam Zieliński
Edyta Bartejczuk-Wolak

Tematyka szkolenia

Celem głównego szkolenia jest opanowanie umiejętności prowadzenia lekcji z wykorzystaniem sztangi
Zakres szkolenia obejmuje: 

  • Filozofia i cel treningu Pump&Tone
  •  Fizjologia pracy mięśni
  • Strukturę lekcji 
  • Opanowanie techniki wykonywania ćwiczeń
  •  Nazewnictwo (angielskie i polskie) 
  •  Zasady stosowania i doboru obciążeń
  • Stretching
  •  Sposoby motywowania uczestników zajęć
  • Sposób rozpisywania choreografii 
  • Elementy psychologii pracy instruktora fitness

 

Terminy (data / miejsce)

Rejestracja
PFS Pump & Tone Base®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.