PFS Pilates II®

Opis szkolenia

Szkolenie PFS Pilates II® jest kontynuacją podstawowego szkolenia PFS Pilates I®. Kurs przeznaczony jest dla instruktorów pracujących metodą Pilates w zakresie podstawowym minimum pół roku. Celem szkolenia PFS Pilates II® jest poszerzenie zakresu zaawansowania ćwiczeń poznanych podczas szkolenia PFS Pilates I®.

Warunki szkolenia

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie szkolenia PFS Pilates I® lub ukończenia szkolenia o podobnym zakresie w innej placówce szkoleniowej.

Czas trwania szkolenia

Czas przewidziany na realizację programu to 2 dni. Zjazd w systemie weekendowym.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia PFS Pilates II® oraz tytuł Professional Fitness Intermediate Pilates Instructor.

 

 

Cena szkolenia

730 PLN

Prowadzący szkolenie

Magdalena Węckowicz
Małgorzata Muzyka-Kopera

Tematyka szkolenia

  •  modyfikacja ćwiczeń podstawowych i średniozaawansowanych
  • udoskonalenie techniki Pilates,
  • wprowadzenie ćwiczeń rozciągających, 
  • kształtowanie siły, elastyczności i koordynacji w lekcji Pilates w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi.

Terminy (data / miejsce)

Rejestracja
PFS Pilates II®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.