PFS Aqua Instructor®

Opis szkolenia

Szkolenie PFS Aqua Instructor ma na celu przygotowanie instruktorów do prowadzenia zajęć aqua aerobiku. Na szkoleniu instruktor poznaje techniki i zasady prowadzenia zajęć na płytkiej i głębokiej wodzie. Ze wzgłędu na środowisko w jakim odbywają się zajęcia, polecane są dla osób w różnym wieku, o zróżnicowanym poziomie umiejętności oraz sprawności fizycznej i cieszą się wielkim powodzeniem wśród ćwiczących.

Warunki szkolenia

Udział w szkoleniu mogą wziąć absolwenci AWF, IKF, instruktorzy/trenerzy pływania,ratownicy wodni.

Czas trwania szkolenia

2 dni

Certyfikat ukończenia szkolenia

Certyfikat ukończenia szkolenia, uzyskanie tytułu PFS Aqua Instructor® (Professional Fitness Aqua Instructor). Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie egzaminu praktycznego.

Cena szkolenia

530 PLN

Prowadzący szkolenie

Małgorzata Muzyka-Kopera
Ewa Gurban

Tematyka szkolenia

- Opanowanie technik prowadzenia i wykonywania ćwiczeń w wodzie na różnych głębokościach,
- zasady treningu aqua w praktyce i teorii, 
- zdobycie umiejętności budowania lekcji oraz zagadnienia praktyczne i teoretyczne z zakresu ratownictwa wodnego.
- podział i modyfikacje zajęć 
- użycie sprzętu Aqua typu; makarony, obciążenia etc
 

Terminy (data / miejsce)

Rejestracja
PFS Aqua Instructor®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.