PFS Fitness Group Instructor®

Opis szkolenia

Program oparty na normach międzynarodowej instytucji EHFA i akredytowany przez Reps. To Instytuty międzynarodowe normujące wartości programowe szkoleń Trenerskich Fitness.

 

Szkolenie PFS AEROBICS&STEP INSTRUCTOR dostępne jest w dwóch modułach:

1) PODSTAWOWY

Anatomia i fizjologia

Część ogólna dotycząca zakresu pracy Instruktora Fitness:

- Role zawodowe ,teoretyczne podstawy treningu fitness oraz podstawowe pojęcia z zakresu fitnessu.

- Pojęcie aktywności fizycznej, zasady oraz komponenty treningu fitness.

- Przygotowanie do fitnessu oraz czynniki wpływające na aktywność fizyczną.

- Progresja w budowaniu sprawności fizycznej  oraz zmiany i wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy organizmu.

- Monitorowanie zajęć, strefy treningowe oraz pojęcie cech motorycznych.

- Uczenie zajęć grupowych oraz obsługa klienta.

- Zasady bezpieczeństwa oraz krajowe wymagania prawne i obowiązki odnoszące się do korzystania z muzyki.

- Rodzaje zajęć, kroki podstawowe, technika, cuing oraz informacja werbalna.

- Wpływ muzyki na trening oraz nauczanie choreografii.

Podstawowe kroki i metody nauczania choreografii (PFS AEROBIC I LEVEL)

Podstawowe ćwiczenia i metody prowadzenia lekcji wzmacniających (PFS TBC I LEVEL)

Podstawowe kroki i metody prowadzenia lekcji z użyciem stepu (PFS STEP INSTRUCTOR I LEVEL)

+ specjalizacja do wyboru: Instruktor choreografii - PFS AEROBICS CHOREOGRAPHY INSTRUCTOR lub Instruktor ćwiczeń wzmacniających PFS TOTAL BODY CONDITIONING

Jeden dzień zajęć PFS STRETCHING INSTRUCTOR

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

 

Czas trwania: 6 weekendów

Moduł dostępny jest w cenie 1550,00 zł.

 

2) COMBO

Moduł podstawowy

Dodatkowa specjalizacja PFS AEROBICS CHOREOGRAPHY INSTRUCTOR lub PFS TOTAL BODY CONDITIONING (w zależności od tego, która specjalizacja została wybrana jako dodatkowa w module podstawowym)

Drugi dzień zajęć PFS STRETCHING INSTRUCTOR

Egzamin teoretyczny oraz praktyczny

 

Czas trwania: 7,5 weekendu

Moduł ze wszystkimi specjalizacjami dostępny jest w cenie 2090,00 zł.

 

Istnieje możliwość wykupienia wybranych specjalizacji – ceny dla uczestników szkoleń PFS AEROBICS&STEP INSTRUCTOR w trakcie trwania kursu:

PFS AEROBICS CHOREOGRAPHY INSTRUCTOR – 350 zł 

PFS TOTAL BODY CONITIONING – 350 zł 

PFS STRETCHING INSTRUCTOR – 110 zł 

 

 

Warunki szkolenia

Ukończone 18 lat (w przypadku osób 17-to letnich wymagana jest legitymacja szkolna, pisemna zgoda rodziców + ksero dowodu tożsamości jednego z rodziców); średnie wykształcenie (ksero ukończenia szkoły średniej bądź studiów wyższych); dowód osobisty, zaświadczenie od lekarza rodzinnego, o tym iż można przystąpić do ćwiczeń.

 

Czas trwania szkolenia

Moduł podstawowy- 6 weekendów, Moduł Combo- 7,5 weekendów

Certyfikat ukończenia szkolenia

1) moduł podstawowy

PFS Aerobics Choreography Instructor®

2) Moduł COMBO

PFS Aerobics Choreography Instructor®

PFS Total Body Conditioning Instructor

PFS Stretching Instructor®

 

 

Cena szkolenia

1900 PLN Moduł podstawowy, 2500 PLN Moduł Combo

Prowadzący szkolenie

Izabela Gmitrowicz
Magdalena Węckowicz
Jakub Zembaty
Adam Ptak
Iwona Struzik-Machałek
Karol Kuźmitowicz
Ewa Gurban
Sylwia Heresztyn
Alicja Sieracka

Tematyka szkolenia

Po tym kursie będziesz potrafił/a:

 •  Nazwać główne kości i mięśnie 
 •  Wyjaśnić funkcje i akcje poszczególnych stawów
 •  Wyjaśnić skurcz mięśnia
 • Wyjaśnić komponenty i funkcje układu krwionośnego 
 •  Zidentyfikować rytm i tempo 
 • Używać podstawowych kroków i ćwiczeń w muzyce  
 •  Przeprowadzić zdrową i funkcjonalną rozgrzewkę i schłodzenie podczas zajęć grupowych
 • Pokazać i wyjaśnić właściwą technikę ćwiczeń siłowych
 •  Wybrać właściwe obciążenie w treningu siłowym 
 •  Używać muzyki w zajęciach type TBC, body shape: tempo pojedyncze, podwójne i potrójne 
 •  Wyjaśnić podstawowe sformułowania używane podczas zajęć fitness 
 •  Stworzyć odpowiednią strukturę zajęć
 •  Wyjaśnić różne metody nauczania stosowane w zajęciach fitness
 •  Tworzyć progresje z kroków podstawowych do kroków zaawansowanych 
 •  Wyjaśnić funkcje treningu cardio i jego zastosowanie w lekcji aerobiku
 •  Uczyć choreografii z jednej strony stepu (przód)
 •  Używać boków stepu w choreografii 
 •  Używać stepu do ćwiczeń wzmacniających 
 •  Utrzymać stałe tętno (strefa aerobowa) dla grupy w trakcie zajęć 
 •  Używać rozciągania statycznego i dynamicznego w trakcie zajęć 
 •  Stosować odpowiednie polecenia aby uczestnicy zajęć podążali za Tobą 
 •  Stosować cueing w zajęciach fitness
 • Zaprezentować się jako dynamiczny i energiczny instruktor 
 • W pełni zaprojektować i nauczyć zajęć typu: Aerobik, Total Body Conditioning i Stretching Instructor

 

 

Terminy (data / miejsce)

Rejestracja
PFS Fitness Group Instructor®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.