PFS SportsArt Cycling Team II level®

Opis szkolenia

Rozwinięcie i kontynuacja tematyki SportsArt Cycling Team I Level, zagłębianie się w szczegóły pracy instruktora, pogłębianie wiedzy w zakresie zajęć Cycling. Dużo zajęć praktycznych, rozbudowana część warsztatowa, praca z monitoringiem tętna, strefy wysiłku i praca w progresji wydolności. Analiza i tworzenie programów treningowych w założeniach kształtowania wydolności i rozwoju cech motorycznych: wytrzymałość, siła, szybkość. To także doskonalenie techniki i pogłębianie wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii wysiłku fizycznego.

 

Warunki szkolenia

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkolenia  SportsArt Cycling II Level lub szkolenia o podobnym profilu w innej placówce szkoleniowej.

Certyfikat ukończenia szkolenia

Certyfikat ukończenia SportsArt Cycling I Level. Certyfikat upoważnia do kontynuacji szkolenia Sports Cycling I Level. Wymaganiem uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie ćwiczeń.

Cena szkolenia

550,00 PLN

Prowadzący szkolenie

Tomasz Rakowski
Leszek Waszak

Tematyka szkolenia

Teoria:

 • Typ lekcji: Interwał i Wyścig
 •  Budowanie profili zajęć
 •  Suplementacja w sporcie oraz podstawy prawidłowego odżywiania
 •  Prowadzenie części zajęć przez uczestników szkolenia
 • Motywacja


Praktyka:

 •  Lekcja interwałowa
 •  Lekcja interwałowa z elementami wyścigu
 •  Praca z monitorm pomiaru tętna
 •  Prowadzenie wybranych części zajęć przez uczestników szkolenia - technika i metodyka
 • Analiza i omówienie nagranego materiału
 • 3 godzinny maraton rowerowy 
 • Zaawansowane programy treningowe: siła, interwał, wyścig

Rejestracja
PFS SportsArt Cycling Team II level®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.