PFS Pilates II®

Training description

Szkolenie PFS Pilates II® jest kontynuacją podstawowego szkolenia PFS Pilates I®. Kurs przeznaczony jest dla instruktorów pracujących metodą Pilates w zakresie podstawowym minimum pół roku. Celem szkolenia PFS Pilates II® jest poszerzenie zakresu zaawansowania ćwiczeń poznanych podczas szkolenia PFS Pilates I®.

Terms of training

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie szkolenia PFS Pilates I® lub ukończenia szkolenia o podobnym zakresie w innej placówce szkoleniowej.

Training duration

Czas przewidziany na realizację programu to 2 dni. Zjazd w systemie weekendowym.

Training completion certificate

Uczestnicy otrzymują Certyfikat ukończenia szkolenia PFS Pilates II® oraz tytuł Professional Fitness Intermediate Pilates Instructor.

 

 

Training price

730 PLN

Training teachers

Magdalena Węckowicz
Małgorzata Muzyka-Kopera

The subject of training

  •  modyfikacja ćwiczeń podstawowych i średniozaawansowanych
  • udoskonalenie techniki Pilates,
  • wprowadzenie ćwiczeń rozciągających, 
  • kształtowanie siły, elastyczności i koordynacji w lekcji Pilates w połączeniu z ćwiczeniami oddechowymi.

Training (date / place)

Register
PFS Pilates II®

Aby zmienić termin i miejsce, wybierz inny z listy powyżej
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte.
show all
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.