Najlepsze Selfit!

24 sierpień 2015

Uwaga, uwaga, uwaga

Ogłaszamy konkurs, w którym możesz wygrać nieziemskie nagrody!


Zasady:

 1. Pod postem konkursowym umieść swoje zdjęcie z treningu lub po treningu.
 2. Wygrywa osoba, która otrzyma najwiekszą ilość „lajków” pod swoim postem.
 3. Zamieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym oznacza akceptację regulaminu.
 4. Konkurs trwa 7dni

Nagrody:

 1. miejsce szkolenie PFS Personal Trainer®
 2. miejsc szkolenie PFS Cross Training®
 3. miejsce zestaw do treningu GIPARA (piłka gimnastyczna, hantle 2,5 kg, mata soft)

Do dzieła!


Regulamin

Konkursu dla Instruktorów Fitness

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs dla instruktorów fitness, zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”

 2. Organizatorem Konkursu jest IMG S.A. z siedzibą w Elblągu przy ul. Kowalskiej z siedzibą w Gdyni, przy ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367238 , Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII, Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer REGON: 142621752 oraz numer NIP: 7010264454, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 w całości opłaconym,

 3. Konkurs będzie się odbywać w okresie od 24.08-01.09.2015 na funpagu firmy.

II ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest umieszczenie zdjęcia przedstawiającego uczestnika („selfie”) z treningu lub po treningu pod postem konkursowym na funpagu organizatora. Każdy uczestnik może umieścić tylko jedno zdjęcie.

 2. Uczestnik konkursu, umieszczając zdjęcie oświadcza jednocześnie, iż zdjęcie przedstawia jego osobę. Zdjęcia nie mogą zawierać wizerunków osób trzecich, poza uczestnikiem konkursu.

 3. Poprzez umieszczenie zdjęcia uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora konkursu wizerunku uczestnika konkursu na potrzeby niniejszego konkursu, w tym na potrzeby informacji o zwycięzcach konkursu na funpage organizatora oraz na jego stronie internetowej.

 4. Umieszczenie zdjęcia pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 5. Konkurs wygrywa 1 osoba, która uzyskała największą liczbę „polubień”.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 02.09.2015 roku.

 7. Zwycięzcę wyłoni komisja składająca się z przedstawicieli Organizatora.

 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.facebook.com/SportsArtFitnessPL.

 9. Uczestnik konkursu wyraża, w przypadku wygranej, zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebook zawierający informację o wygranej oraz dane kontaktowe do organizatora w celu uzgodnienia terminu odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika konkursu z organizatorem w terminie 3 dni, nagroda przechodzi na uczestnika konkursu, który uzyskał kolejną ilość „polubień”.

 10. Nagrodą za pierwsze oraz drugie miejsce są specjalistyczne kursy instruktorskie, nagrodą za trzecie miejsce jest zestaw do treningu Gipara.

 11. Termin szkolenia zostanie uzgodniony przez organizatora indywidualnie ze zwycięzcami konkursu.

 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych Osobowych dla celów organizacji Konkursu.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebook.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatora : www.sportsartfitness.pl

pokaż wszystkie
Najlepsza jakość gwarantowana przez IMG S.A.

Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.